Mary de Vries

Mary de Vries is jarlenlang docent geweest: Hogeschool Arnhem - Nijmegen, faculteit gezondheid, gedrag en maatschappij. Afdeling verpleegkunde, docent attitude / sociale vaardigheden, docent dramatische vorming Academie voor expressie door woord en gebaar. Daarnaast is zij vrijgevestigd coach en supervisor.

Wezenskwadrantenfoto MARY

Een mens heeft een aantal wezenlijke kwaliteiten: ze behoren tot de essentie van zijn persoon. Door socialisatie heeft echter slechts een deel van onze kwaliteiten zich goed kunnen ontwikkelen: die eigenschappen die gewaardeerd en bevestigd werden (de toegestane kwaliteiten). Een ander deel van onze kwaliteiten werd niet aangesproken. Het is dat deel dat er niet mocht zijn en waar we gaandeweg het contact mee zijn kwijt geraakt (de niet-toegestane kwaliteiten). Deze niet-toegestane kwaliteiten komen we vaak tegen als een verlangen of als een jaloezie. Zij zijn de verborgen eigenschappen die we nodig hebben om ineffectieve werk- en gedragspatronen te doorbreken.

Inhoud

In het coaching traject “Wezenskwadranten“ onderzoek ik wat de meest wezenlijke, essentiële kwaliteit van iemand is en welke kwaliteit(en) verborgen zijn gebleven. Het ontdekken van het wezenskwadrant wordt ervaren als “thuiskomen”, een herkennen van waarom men zich gedraagt zoals men doet en van waaruit men ten diepste functioneert. Tevens komt vanuit dit perspectief de complementaire, nog niet toegestane kwaliteit helder in beeld. Vervolgens richten we ons op het in balans brengen van de toegestane en niet toegestane kwaliteiten op dit essentiële niveau. We gaan hier een flinke stap verder dan D. Ofmans’s Kernkwaliteitskwadranten. Waar Ofman werkt op attitude niveau, werk ik op persoonstype niveau. Zo krijgt men een persoonlijk kompas dat de integrerende ontwikkeling aanstuurt. Hierna wordt gecoacht in het in praktijk brengen van het gevonden perspectief.

Meer weten ...? download de brochure

Curriculum vitae 

Stadswal 9
6634 AK Batenburg
tel./ fax: 0487 54 19 17

Persoonlijke gegevens:
Geboren: Haarlem 3-2-’47
Gehuwd, twee dochters

Opleidingen

1970 Docent dramatische vorming. Academie voor expressie door woord en gebaar, Utrecht.
1975 Praktijkgedeelte opleiding voor Gestalttherapie (NVG). 3 -jarig, Nijmegen.
1980 Praktijkgedeelte opleiding gezins- en relatietherapie Kempler Instituut. (3 –jarig)
1996 Driejarige beroepsgerichte opleiding Mens en Intuïtie - Amersfoort.
1998 Opleiding “Coaching via het Wezenskwadrant”, Symbool, Apeldoorn
2000 Opleiding “Train de Trainer: werken met kernkwaliteiten” Kernkonsult, Bussum

Cursussen

1977 Dramatechnieken als leermiddel. Interaktie Academie Hove, Belgie
1978 Scholing tot supervisor, intern aan de HAN. Behelsde o.a. supervisie op supervisie traject
1982 Systeem analyse. Interaktie Academie Hove, België
1986 Intern intervisie traject, betreffende werken met supervisie (10 zittingen) HAN
1993 Werkerscursus Validation.(inclusief stage in een verpleeghuis) Trias Apeldoorn
1994 Cursus presentatietechnieken HAN. Afdeling V.D.O.
1996 "Ontwikkelingsprocessen." T. Liefhebber, Apeldoorn
1996 Oriëntatie/basisgroep
1997 Doorgaande groep
1998 Diverse vervolgcursussen, o.a. werken met Wezenskwadrant
1998 Intern intervisietraject betreffend werken met supervisie (10 zittingen) HAN
1999 Solution Focussed Therapy. S.de Shazer. I.K.Berg, Korzybski Inst. Utrecht 
2002 Quantum Psychologie, doorgaande cursus, Prabha Calderon, Amsterdam
2007 Training Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie, Nascholingscentrum Maatschappelijk Centrum, Weert
2009 Training Oplossingsgericht werken, Solutions Centre, Utrecht

Werkgevers

1970-1973 Pedagogische academie Insula Dei, Arnhem
1970-1973 Opleiding voor kleuterleidsters, Nijmegen
1973-1975 Opleiding directie bejaardentehuizen, Nijmegen
1973-2010 Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij, afdeling Verpleegkunde
1999-2002 Volksuniversiteit, Wijchen
2002 -2004 Pro Mundi Vita, P.M.V.Centum, Nijmegen
2004-2006 Han Fortman centrum Nijmegen
2011- Supervisor/Coach Wezenskwadranten, Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk

Privé

1999- heden Vrijgevestigd supervisor/coach
Specifiek voor professionals in de gezondheidszorg en welzijnswerk

Andere activiteiten

1987- heden Professioneel werkend kunstenaar
Tentoonstellingen in Den Bosch, Persingen, Limmen, Wageningen, Amsterdam, Nijmegen, Gendt en Diepenheim

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert