2019-22 Nieuwsbrief

2019-22 Nieuwsbrief


Klik hier om het online te bekijken
| Website

Nieuwsbrief 22: 2019-april

2019 22FOTOcoachingOpleiding tot Oplossingsgericht Coach

Graag willen wij onze succesvolle Opleiding tot Oplossingsgericht Coach onder uw aandacht brengen.

 

 

Voor wie

 • Teamcoaches/Teamleiders
 • Werkbegeleiders
 • Professionals werkzaam in het sociaal domein die een coachende functie ambiëren
 • Sociale professionals die een eigen praktijk als coach willen opzetten
 • Sociale professionals die hun kennis en vaardigheden in oplossingsgericht werken willen verdiepen en het oplossingsgericht coachen willen leren
 • Interne en/of externe netwerkprofessionals die als groep de opleiding in-company volgen
 • Maar ook: Professionals die naast het vaste opleidingsprogramma de opleiding ‘op maat’ willen ontvangen door eigen thema’s in te brengen

Uitgangspunten

Het NMW wil middels deze opleiding een vakinhoudelijke bijdrage leveren aan het oplossingsgericht coachen. Daarin borduren we voort op dat waar we goed in zijn, namelijk: Het trainen van een oplossingsgerichte, ervaringsgerichte werkwijze ‘op persoonlijke maat’ en ‘wat werkt’. Met oplossingsgericht coachen wordt in deze context bedoeld: Het oplossingsgericht begeleiden en superviseren van individuele en/of teams van sociale professionals bij de directe uitvoering van hun hulpverlenende taak naar cliënten in hun formele c.q. informele netwerk. Wij leren je aan de hand van het inzetten van effectieve oplossingsgerichte coachings-technieken hoe je:

 • Eigen expert-zijn in coachingsvaardigheden aanboort c.q. verdiept
 • Gebruik maakt van de expertise van je mede-cursisten
 • De expertise in/bij anderen (coachees, teams) ontdekt, hen in beweging brengt en hen helpt hun eigen persoonlijke doelen/ontwikkeling te realiseren
 • Oplossingsgericht kunt begeleiden/superviseren bij je eigen persoonlijke veranderingsprocessen, waarbij je doelgericht zichtbare resultaten behaalt

Dit zeggen de huidige cursisten over onze opleiding:

 • Deze opleiding heeft mijn manier van werken in positieve zin veranderd
 • Ik heb nu meer tools in handen om mijn gesprekken met cliënten zo te voeren dat ze zich gehoord voelen en vooruit kunnen
 • Mooie training welke ervoor zorgt dat je met plezier met de KOT gaat werken
 • Deze opleiding geeft mij inspiratie en maakt dat ik er in mijn werk weer fris tegenaan kijk
 • De opleider geeft niet alleen de KOT methode, ze IS KOT
 • Een goede mix van theorie en praktijk
 • Hoe kortdurend de hulpverlening kan zijn en dat het zo goed werkt
 • Verrijkend
 • Vraagt meer naar wat er goed gaat, is bezig met de cliënt meer aan het werk te zetten om met eigen oplossingen te komen
 • Pas het veel meer toe zowel op collega’s als op leidinggevende
 • Ook in privé leven goed toe te passen
 • Deze manier van werken zet mensen heel goed in hun eigen kracht, ook in hele complexe situaties

 

Praktische informatie

Start   :najaar 2019 (bij voldoende deelname)
Kosten: € 1.750,00
Locatie: midden van het land
Vooropleiding  : HBO werk/denkniveau, bij voorkeur Oplossingsgericht Werken
Bijeenkomsten: 10
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website en brochure of u kunt contact met ons opnemen per mail of tel: 0495-450667.


Colofon

Wil je kopij aanleveren voor de volgende nieuwsbrief? Dat kan via de mail. Redactie: Jo Janssen
Deze publicatie is met zorg samengesteld. De redactie aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze nieuwsbrief.

 

tel. 0495 - 450667 | Email

 

Afmelden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!