header15

Home

Welkom op de site van het NCMW,
al 15 jaar hét expertisecentrum voor bij- en nascholing Maatschappelijk Werk

Oplossingsgericht Werken nu Bewezen Effectief verklaard 

Met trots kunnen kunnen wij meedelen dat Oplossingsgericht Werken als “effectief volgens goede aanwijzingen” is opgenomen in de datalijst Effectieve Sociale Interventies van Movisie.
Daarmee is Oplossingsgericht werken de enige generalistische methode met die erkenning.
De erkenning werd gegeven door de door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Met trots kunnen we melden dat het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk het NRTO-keurmerk heeft behaald. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Een onafhankelijke, extern certificerende instelling heeft getoets of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders.

Het NMW voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk, toegekend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Logo NRTO

NRTO geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingbureaus, onderwijsinstelllingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

Erkenning

Onze nascholingen zijn erkend door Registerplein en leveren registerpunten op voor het opleidingstraject voor in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij het SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Evaluatie

De nascholingen Oplossingsgericht werken zijn uitgebreid door meer dan honderd cursisten geëvalueerd. Download het volledige artikel.

Individuele inschrijvingen:

Oplossingsgericht Werken:
07-09-21/05-10-21/02-11-21/23-11-21/21-12-21
Kosten € 950,- 
Locatie Utrecht
Accreditatie Registerplein 140 / SKJ 90 / V&VN 25
Informatie websitefolder en aanmeldformulier 

Opleiding tot Oplossingsgericht Coach
04-03-21/08-04-21/20-05-21/10-06-21/01-07-21
02-09-21/30-09-21/28-10-21/25-11-21/16-12-21
Kosten € 1.850,-
Locatie Almelo
Accreditatie Registerplein 140 / SKJ 90 / V&VN 55 
Informatie websitefolder en aanmeldformulier

A5 bureauklapper A5 bureauklapper
verkorte handleiding KOT
te bestellen à € 15,- per stuk
mail ons

Graag attendeer ik op 4 interessante links:

  • Animatie over het NRTO-keurmerk, zie deze link.
  • Blog van bestuurslid Lodewijk van Ommeren over het belang van het keurmerk, zie deze link.
  • Anderen over het NRTO-keurmerk, zie deze link.
  • Flyer over het NRTO-keurmerk, zie deze link. Deze zijn ook hardcopy beschikbaar. Wilt u hier enkele exemplaren van ontvangen? Wij sturen deze graag naar u toe.

Beoordeling van onze trainingen door onze cursisten:

Behandeling van casussen:

Verhouding theorie - praktijk

Toepasbaar in praktijk

Realisatie leerdoelen

Trainers

Training totaliteit

Training aanbevelen

94% zou de training aanbevelen bij collega’s/anderen

Wil vervolg zien:

69% zou graag vervolg willen op training in de vorm van opfriscursus, verdieping of coaching in oplossingsgericht werken.

Het NMW steunt op een aantal uitgangspunten; ten eerste baseren wij onze nascholingen op Wat Werkt; die factoren die bewezen hebben te werken in de hulpverlening, ten tweede op een outreachende, vraaggerichte en

...

Cliënten rapporteren dat hun inzet en motivatie groeit als de hulpverlener respect toont voor hoe zij hun problemen zien en ervaren, hij hen helpt hun eigen doelen te stellen en hen leert gebruik te maken van wat zij als

...

Elke hulpverlener dient de leiding te hebben in het hulpverleningsproces. De Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie (EPT) is al jaren lang een methodiek die de hulpverlener aanspreekt op zijn eigen kracht en mogelijkheden

...

De huidige maatschappelijke problemen vragen van de MW-ers een andere houding en visie. (Ex)staatsecretaris Mevr. Bussemaker omschreef watnodig is voor het Welzijnswerk Nieuwe Stijl: het moet vraaggericht zijn, uitgaan

...

Agenda

Nieuwe nascholing: (Partner) relatiegesp…

Wij hebben een nieuwe in-company nascholing ontwikkeld (Partner) relatiegesprekken 

Lees verder

Nieuwe nascholing: Vechtscheidingen

Onze nieuwe nascholing VECHTSCHEIDINGEN kan in-company voor teams worden verzorgd.

Lees verder

Trainingen voor sociale (wijk)teams

Hier vindt u de nieuwe brochures van onze trainingen voor sociale (wijk)teams:

Lees verder

NMW ontvangt NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Lees verder

A5 Bureauklapper verkorte handleiding KO…

te bestellen à € 15,- per stuk, mail ons

Lees verder

Post HBO opleiding tot Oplossingsgericht…

Open inschrijving Accreditatie: Registerplein 140 / SKJ 90 / V&VN 55 punten Meer info  

Lees verder

Oplossingsgericht Werken voor open insch…

Open inschrijving Accreditatie: Registerplein 140 / SKJ 90 / V&VN 25 punten meer info    

Lees verder

Onze nascholingen leveren registerpunten op voor het opleidingstraject
voor in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en
sociaal agogen en voor bij het SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers

Zie hier een deel van onze opdrachtgevers

Gelezen in: HAN Alumni nieuwsbrief MWD

"Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik toen koos mezelf bij te scholen in de Korte Oplossingsgerichte Therapie (KOT), gegeven op het NMW door de alom bekende Sjef de Vries. Deze methodiek is me op het lijf geschreven. Nog dagelijks geniet ik er van, middels empowerment, de kracht en dus ook de oplossingen die mensen zelf hebben, in te zetten bij het verhelpen/ hanteren van hún problemen / beperkingen."

(J. van der Lans; Eropaf. De nieuwe start van het sociaal werk 2010)
(J. de Vries; Wat Werkt. De kern en kracht van het M W. 2007)
(J. de Vries; Basismethodiek Psychosociale Hulpverlening 2009)
Onze nascholingen zijn opgenomen in de FCB scholingsgids.fcb
nmw_logo-200.png
registerplein.nl.png
SKJ_logo_RGB.png
NRTO_keurmerk150.png
crkbo.nl.jpg
cpion.nl.png
v-v-logo.png

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert