Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Downloads

Zo werkt het niet

Uit Sociale vraagstukken, download het artikel

Wat werkt er en hoe?
Het common factors models als basis voor de psychosociale hulpverlening in het sociaal werk (Sjef de Vries)

Journal of Social Intervention: Theory and Practice – 2017 – Volume 26, Issue 3, pp. 4–27
In hoofdlijnen wordt een common factors model beschreven als een wetenschappelijke fundering van de psychosociale hulpverlening in het sociaal werk. Het model benadrukt dat wat werkt in de psychosociale hulp in het sociaal werk een interpersoonlijk proces is, geen instrumenteel. Het ondersteunt het belang van de dialoog en de rol van de unieke kenmerken van de deelnemers daarin. Het staat open voor de complexiteit van de problemen en de invloed van sociale en culturele aspecten die de cliënten meebrengen. Daarnaast biedt het ruimte voor eclectisch werk en de inbreng van specifieke factoren. Deze (inter) persoonlijke en contextuele aspecten en de flexibiliteit in het methodisch handelen zijn essentieel in het sociaal werk om maatwerk te kunnen leveren aan een grote diversiteit van cliënten en hun complexe problemen.
Download het volledige artikel 

Outreachende methoden zijn geen tovermiddel in de hulpverlening
Eropaf en dan?

Download het artikel

Wat werkt?

'...een stevige sokkel, waar het maatschappelijk werk op voort kan bouwen. Dit belangrijke boek sluit wat dat betreft aan bij eerdere studies over de effectiviteit van het maatschappelijk werk (...) Dat draagt bij aan de groei van kennis in de sector.'

Onderzoek naar het effect van de nascholing "Oplossingsgericht werken"

Om te weten wat het effect is van de nascholing Oplossingsgericht werken hebben we een evaluatie gehouden. Ongeveer 8 maanden na de training vulden 70 ex cursisten de vragenlijst in.
Download het volledige artikel

Helpen met vragen en complimenten (Sjef de Vries)

Kortdurende oplossingsgerichte therapie (KOT) is meer dan een nieuwe methode. Het gaat uit van totaal nieuwe uitgangspunten over de opstelling van de hulpverlener. Series doordachte vragen - waaronder de ‘wondervraag’ - en complimenten laten de cliënt zijn eigen kracht, zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen competentie ontdekken. De opvatting van de hulpverlener over de situatie is daarbij onbelangrijk. KOT geeft verrassende en soms zelfs verbluffende resultaten, aldus Sjef de Vries.
Download het volledige artikel

Burnout, oorzaken en signalen (Sjef de Vries)

Verschenen in Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werkers (nr. 2 april 2000).
Download het volledige artikel

Basismethodiek Psychosociale hulpverlening; kern en ontwikkeling (Sjef de Vries)

UIt: J. van der Ploeg, Methodiekontwikkeling in meervoud, SWP 1996.
Download het volledige artikel 

Waarom zijn MWérs zo effectief?

Sjef de Vries heeft zijn succesvolle gastcollege voor het NVMW, dat gezien de grote belangstelling herhaald moest worden, uitgewerkt in een artikel.
Download het volledige artikel

Het PSPT model (Sjef de Vries)

in: Maatwerk
Effectieve cliëntbespreking.
Download het volledige artikel

Hoe houd ik plezier in het werken met multiprobleemgezinnen (José Bijker)

In: Motivatie voor multiprobleemgezinnen
Conferentiebundel – Windesheim
Download het volledige artikel

Regelingen

Hier vindt u de regelingen

 


getadobereadericon

 

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

mail

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert