Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Onze trainers

José Bijker heeft veel affiniteit en een zeer ruime ervaring (ca. 30 jaar) met multi-probleemgezinnen; risico-jongeren met meervoudige problematiek en hun gezinnen zowel in

...

Jo Janssen (1956) is ervaringsgericht psychosociaal therapeut en werkzaam als hulpverlener in diverse organisaties binnen de gezondheidszorg. Daarnaast

...

Sjef de Vries studeerde af als Andragoog en werkte 12 jaar als studentenpsycholoog aan de Katholieke universiteit van Nijmegen. In 1980 richtte hij samen met Walter Kempler. Roel

...

Mary de Vries is jarlenlang docent geweest: Hogeschool Arnhem - Nijmegen, faculteit gezondheid, gedrag en maatschappij. Afdeling verpleegkunde, docent attitude / sociale

...
0
Aantal cursisten
0
Aantal instellingen

Onze nascholingen leveren registerpunten op
voor het opleidingstraject van Registerplein, SKJ en V&VN.

Wat werkt

Uit ongeveer 80 onderzoeken (McDonald *) blijkt dat de KOT bij vele cliënten en veel problemen tenminste even effectief is dan andere methoden terwijl hij minder tijd en geld kost. Hij is vooral effectief bij gedragsveranderingen en voor moeilijk behandelbare clienten en is bovendien kortdurender.  Het vermindert de druk en stress van de therapeuten. Een andere conclusie is dat effectieve hulp heel goed mogelijk is zonder de diagnoses, probleem-analyses, behandelingsplannen, protocollen of specifieke Bewezen Effectieve Methoden. De KOT blijkt ook goed aan te sluiten bij wat onderzoek heeft aangetoond wat er werkt in de hulpverlening (de Vries**)  * A. McDonald,  Solution Focused Therapy  Sage Publ. 2007.
** S. de Vries ; Wat Werkt?  De kern en kracht van het MW.  SWP 2007

Alleen het beste

Wij werken met zeer ervaren trainers die allen hun ruime ervaring en veel affiniteit hebben met het hulpverlenen, ieder met zijn eigen expertise. Wij nodigen u uit om bovenstaand hun CV’s in te zien

Helderheid

De evaluaties van onze trainingen staan vermeld op deze website (zie HOME? - met doorklik mogelijkheid?) vonden plaats direct na een vierdaagse training, ongeveer 8 maanden daarna en bij een instelling ook nog na anderhalf jaar (voor het verslag zie www.ncmw.nl).
De uitkomsten:
 • Men werkt efficiënter. Men heeft meer overzicht en houvast in de gesprekken.
 • Ook zijn werk wordt lichter.
 • De gesprekken zijn positiever en meer ontspannen. Er is meer werkplezier.
 • Het werk wordt lichter. Men ervaart niet meer de last om oplossingen te moeten bedenken voor de problemen van cliënten men ziet dat de cliënt dat zelf kan.
 • De effecten die men noemt zijn:
 • Men kan hem bij veel cliënten gebruiken
 • Men kan er direct mee aan de slag.
 • De nascholing werd als zeer praktisch hoog gewaardeerd
 • Men gebruikt de KOT in de loop der tijd steeds meer.
 • Men kan hem bij veel problemen gebruiken.
 • De cliënt wordt hoopvoller en actiever. Hij krijgt meer zelfvertrouwen.
 • Het werkt voor de cliënt heel overzichtelijk.
 • Men werkt kortdurender.
Er lijkt een zelfenthousiasmerend effect uit te gaan van de KOT door twee ‘beloningen’; men ziet bij de cliënten dat het werkt en het werk wordt lichter en positiever.

Empowerment

In al onze nascholingen gebruiken wij de methodiek van de Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (K.O.T.). Deze methodiek is een van de best uitgewerkte methodische vertalingen van de empowerment gedachte. De K.O.T. is in zijn praktische uitwerking een methodisch manier van specifieke vragen stellen, waarmee de hulpverlener de eigen krachten van de cliënt bloot kan leggen en de motivatie tot veranderingen kan oproepen. De methodiek impliceert een zeer respectvolle houding naar de cliënten, hun wensen en mogelijkheden. Zij sluit goed aan bij de cliënt door binnen zijn referentiekader te blijven. In deze methodiek krijgen cliënten bovendien de “macht” om de doelstellingen van de hulpverlening en de middelen hoe die te bereiken zelf te bepalen.

 

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

mail

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert