Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting:

Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze website. Er bestaat echter de mogelijkheid dat delen van de informatie zoals beschreven op deze website niet (langer) correct zijn.

Wij garanderen dan ook op geen enkele wijze de juistheid van die informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het gebruik van deze website en de zich daarop bevindende informatie, is uitgesloten.

 

 

 

 

 

 

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

mail

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert