header15

Nieuwe nascholing: (Partner) relatiegesprekken

Wij hebben een nieuwe in-company nascholing ontwikkeld (Partner) relatiegesprekken 

Nieuwe nascholing: (Partner) relatiegesprekken

HOE ZIET jouw PRAKTIJK ERUIT?
Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en komen niet op het idee om hun partner mee te vragen. Zij denken: "Ik heb een probleem, ik moet het zelf oplossen." "Mijn partner doet al zo veel voor mij, ik wil hem/haar niet nog meer belasten. Ik durf er thuis niet over te praten." En misschien denk je, net zoals wij altijd dachten: Ja, dat begrijp ik en ga je aan de slag om de cliënt te helpen zijn of haar probleem op te lossen. Maar soms is het moeilijk om de goede hulp te geven omdat we onvoldoende zicht hebben op wat er nu eigenlijk aan de hand is. Soms merken we, dat wat we met een cliënt proberen op te bouwen, thuis teniet wordt gedaan. Dat voelt machteloos. En dan kan de verantwoordelijkheid, die wij voelen voor de cliënt, zwaar op ons drukken.
We vragen ons af hoe de partner/andere betrokkenen tegen de problemen aankijken. Zij kennen de cliënt veel beter en langer dan wij. Wat denken zij dat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren. Welke rol hebben zij in het probleem? Welke hulp kunnen zij geven?

WAT WILLEN WIJ TOEVOEGEN MET DEZE NASCHOLING EN WAAROM?
Wij willen onze ervaringen met het betrekken van de context bij de hulpverlening overdragen. Waarom? Omdat wij er enthousiast over zijn en merken hoe verhelderend, ondersteunend en normaliserend de hulpverlening kan worden als de context meedoet. En ook, hoeveel effectiever. Het vergroot ons werkplezier en maakt het werk ook minder zwaar. Wanneer de cliënt en zijn omgeving leren hoe ze voortaan samen hun problemen op kunnen lossen of hanteerbaar maken, ben je immers niet meer de enige die kan en moet helpen. Het maakt voor ons niet veel uit op welke basis de anderen willen meekomen. Ze hoeven niet vanuit zichzelf gemotiveerd te zijn. Meekomen om de ander een plezier te doen is een acceptabel uitgangspunt en valt uit oogpunt van loyaliteit te waarderen. Of de partners gemotiveerd raken om bij de gesprekken betrokken te blijven, hangt af van jouw motivatie om met hen samen te werken en van de kwaliteit van de gesprekken. Het is de bedoeling dat de cursisten leren hoe je de context bij de hulpverlening kunt betrekken en wat de positieve effecten daarvan zijn.
Om dit te bereiken, wordt er voornamelijk op praktische wijze gewerkt, d.w.z. dat er met concrete (eigen) casussen geoefend wordt, zodat je ter plekke ervaring opdoet en vaardigheden ontwikkelt. Daarnaast wordt er relevante literatuur bestudeerd en besproken.

Kijk voor meer informatie op bij onze trainingen.

 

 

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

mail

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert