header15

Nieuwe nascholing: Vechtscheidingen

Onze nieuwe nascholing VECHTSCHEIDINGEN kan in-company voor teams worden verzorgd.

Nieuwe nascholing: Vechtscheidingen

In toenemende mate worden hulpverleners geconfronteerd met schrijnende echtscheidingen, de zogenaamde "vechtscheidingen" die vaak het leven van veel gescheiden ouders en hun kinderen dagelijks bepalen, soms zelfs vergiftigen. Voor hulpverleners betekent het zorgvul-dig balanceren in uiterst ingewikkelde situaties waarbij vaak het gevoel ontstaat dat één ver-keerde beweging naar de ene kant bezuurd moet worden met twee stappen in de achteruit. Vaak heeft dit tot gevolg dat we voorzichtig, soms zelfs vermijdend gedrag gaan vertonen door i.p.v. partijen trachten te verenigen in de "spreekkamer", we ze gescheiden en apart van elkaar gaan begeleiden.

Deze beweging is volstrekt begrijpelijk gezien de " kolkende massa" waarin we dreigen te verzuipen maar is meestal weinig effectief en pleit voor het betrekken en begeleiden van de verschillende partijen gezamenlijk. Dit vraagt om het kunnen innemen van een stevige positie naar o.a. meervoudige partijdigheid.
Het is ook voor ons hulpverleners vaak niet te begrijpen dat ouders, die jaren met elkaar ge-trouwd zijn geweest, het bed gedeeld, elkaar lief hebben gehad, vaak bewust voor kinderen hebben gekozen, verzeild zijn geraakt met elkaar in een bittere strijd om de "gunst" of het in hun ogen welzijn van hun kinderen.

Vechtscheidingen kenmerken zich nl. door vaak jarenlang, verbeten strijdvoering tussen ou-ders, ex- partners, om de gunst van hun kinderen ten koste van de andere ouder! "Ik ben een betere ouder dan jij" is vaak de boodschap aan elkaar maar ook naar hun kinderen!
Kinderen zijn altijd de dupe van deze strijd en zitten klem in hun grote loyaliteitsgevoel naar beide ouders! Kortom, voor alle gezinsleden betekent dit vaak een ellendige situatie!

Brochure kunt u hier downloaden.

 

 

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

mail

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert