header15

Empowerment hulpverleners

Elke hulpverlener dient de leiding te hebben in het hulpverleningsproces. De Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie (EPT) is al jaren lang een methodiek die de hulpverlener aanspreekt op zijn eigen kracht en mogelijkheden om zo op een persoonlijke manier professioneel leiding te geven (De Vries 2009). Door open en persoonlijk de eigen ervaringen van en reacties op de cliënten in te brengen schept de hulpverlener een werkrelatie die gebaseerd is op direct menselijk contact en gelijkwaardigheid. Het gaat daarbij om het methodisch hanteren van professionele nabijheid. Een dergelijke persoonlijke werkrelatie blijkt een krachtige voorspeller van een effectieve hulpverlening en vormt dus de basis van elke goede hulpverlening.

Terug naar de Home pagina

 

 

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

mail

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert