Empowerment van de cliënt

Cliënten rapporteren dat hun inzet en motivatie groeit als de hulpverlener respect toont voor hoe zij hun problemen zien en ervaren, hij hen helpt hun eigen doelen te stellen en hen leert gebruik te maken van wat zij als oplossingen en mogelijkheden in huis hebben of kunnen ontwikkelen. De Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (KOT) is bij uitstek de methode die de hulpverlener handvatten geeft om de cliënt te helpen op eigen kracht te varen. Hij onderzoekt met de cliënten wat er al goed gaat in het gezin. Hij helpt de cliënten hun eigen doelen in concreet, alledaags gedrag te formuleren en laat hen ontdekken welke stappen zij al gedaan hebben en welke verdere stappen zij willen nemen en wat daar voor nodig is.

Terug naar de Home pagina

 

 

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

mail

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert