Het NMW steunt op een aantal uitgangspunten; ten eerste baseren wij onze nascholingen op Wat Werkt; die factoren die bewezen hebben te werken in de hulpverlening, ten tweede op een outreachende, vraaggerichte en systeemgerichte visie met als doel empowerment van de cliënten en hun context; kortom Welzijnswerk Nieuwe Stijl. Wij integreren in onze nascholingen voornamelijk twee methodieken voor hulpverlening: de Oplossingsgerichte Therapie en de Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening. Deze zijn binnen de maatschappelijk werk context ontwikkeld en effectief gebleken. Wij stellen ons tot doel om deze combinatie van methodes toe te passen op de diverse maatschappelijke taken en specialisaties van het Maatschappelijk Werk.

Onze aanpak

portfolio6Onze nascholingen zijn gebaseerd op wat wetenschappelijk onderzoek zegt dat werkt in de hulpverlening. Methoden en methodieken blijken van minder belang, wezenlijker blijken factoren als een persoonlijke werkrelatie, het geven van hoop en het afstemmen op de doelen en mogelijkheden van de cliënten. Vandaar dat we in onze trainingen juist daar de nadruk op zullen leggen.De samenstelling van de nascholingen kent een afwisseling van theoretisch reflectie en van praktische vaardigheidstraining. De nascholingen zijn uiterst praktisch en vooral gericht op het verwerven van vaardigheden. Er wordt gewerkt met ervaringsgerichte methoden zoals rollenspellen, video-analyses en casusbesprekingen. Onze nascholingen sluiten nauw aan bij de kennis en ervaringen van de cursisten. Van de cursisten wordt een actieve inzet verwacht, de eigen ervaringen en casussen vormen het voornaamste materiaal waarmee gewerkt wordt. Daardoor wordt het geleerde direct toepasbaar in de praktijk. In onze nascholingen is er alle ruimte om de dagelijkse problemen van de cursisten met het onderwerp te bespreken. Reflectie, humor en (h)erkenning en zoeken naar toepasbare oplossingen kenmerken de sfeer. Wij werken uitsluitend met ervaren en erkende trainers die expert zijn op hun onderwerp. Zij baseren zich op de actuele kennis met betrekking tot het onderwerp.

Wat werkt

Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat onze nascholingen zijn gebaseerd op dat wat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen wat nu precies de werkzame bestanddelen in de hulpverlening zijn. In zijn uitgebreid onderzoek naar de resultaten van meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek in "Wat Werkt. De kern en kracht van het MW" kwam De Vries (2007) tot de conclusie dat het niet de (wetenschappelijk bewezen) methoden zijn maar vooral de cliënt zelf. De bijdragen van de hulpverlening blijken te zijn: de werkrelatie; de persoon en houding van de hulpverlener en het voortdurend checken bij de cliënt of de hulp hem helpt. Kortom elke methode is zo goed als de personen die hem uitvoeren. Daarom leggen wij een grote nadruk op het aangaan en onderhouden van een persoonlijke werkrelatie en op het openlijk bespreken met de cliënten of de hulp hen verder helpt en wat er eventueel beter kan.

Terug naar de Home pagina

 

 

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

mail

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert