Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Presentaties

Presentaties

7 juni 2012

Debatbijeenkomst over Eropaf, Burgerkracht en Welzijn Nieuwe Stijl
Onder leiding van Olaf Stomp, Sozio/Stg. Sociale professionaliteit, vond een levendig debat plaats met onder meer Sjef de Vries. U vindt meer informatie onder ons kopje: EROPAF... en dan?

3 april 2012

Tijdens de Nederlandse Nefrologie Dagen op 3 april a.s. in Veldhoven hield Jo Janssen een lezing voor medisch maatschappelijk werkers. De titel van zijn lezing was: Empowerment in het medisch maatschappelijk werk: een veelbelovend perspectief.

Voorjaar 2012

What works in social work - Sjef de Vries
Universiteit van Ljubljana (dep. Social Work)
Sjef deVries werd uitgenodigd door de Universiteit van Ljubljana (dep. Social Work) om in het voorjaar 2012 een driedaagse workshop te geven aan (post) doctoraal studenten met als onderwerp "What works in social work". Het was een vervolg op twee eerdere workshops die hij daar gaf.

Januari 2012

Nieuwjaarsbijeenkomst NVMW - Sjef de Vries
Nico de Boer, Jos van der Lans, Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen en Sjef de Vries zijn met elkaar in gesprek gegaan over de vraag is de maatschappelijk werker anno 2012 een maatschappelijk werker nieuwe stijl?

NJI Congres 2011

Een powerpointpresantatie van een workshop op het NJI congres 2011 over de effecten van een KOT training waarbij alle medewerkers van De Combinatie Jeugdzorg Eindhoven werden getraind. De de meeting vond plaats na twee jaar en leverde verrassende resultaten op. Klik hier voor de volledige presentatie

December 2011

Wat Werkt in sociaal werk - Sjef de Vries
Universiteit van Antwerpen
Voor een volle zaal (300 personen) heeft Sjef de Vries een inspirerende lezing gegeven over de werkzame bestanddelen van het sociaal werk. Er volgde een goede discussie met de zaal.

4 november 2011

De rol van de Common Factors in het Social Work - Sjef de Vries
In het kader van Master Social Work; professionaliteit en beroepsontwikkeling, Hogeschool van Amsterdam, Studiedag 'Praktijk, ontwikkeling en onderzoek'.

21 oktober 2011

Wat werkt in Empowerment - Sjef de Vries
Lezing in het kader van de Conferentie Empowerment Fontys Hogescholen Eindhoven. Zie hier de videoregistratie.

30 september 2011

Succesvolle workshop van José Bijker tijdens het CJG Congres georganiseerd door het NVMW in Utrecht - José Bijker
Tijdens het CJG Congres op 30 september 2011 heeft José Bijker een zeer succesvolle workshop verzorgd. De presentatie die zij heeft gegeven is in samenwerking met Alma Wijnia van het CJG Oss gemaakt en bevat de bevindingen van de cursisten van het CJG Oss die onlangs een nascholing van José Bijker hebben gevolgd. U kunt haar presentatie bekijken door op deze link te klikken …
klik hier voor haar presentatie

14 april 2011

Ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid - Sjef de Vries
Als expert in multiprobleemgezinnen werd Sjef de Vries uitgenodigd om deel te nemen aan een tafeldiscussie op een van de landelijke SZW dagen voor gemeentelijke beleidsmakers.

24 maart 2011

Provinciaal centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (PcMo) Limburg - Sjef de Vries
Workshop: Waarom is het Maatschappelijk Werk effectief?

18 maart 2011

Jeugd in Onderzoek - Sjef de Vries
Op dit landelijk NJI / ZonMw congres presenteerde Sjef de Vries en Lia van Rosmalen van De Combinatie Jeugdzorg uit Eindhoven gezamenlijk het langdurige implementatietraject van de Oplossingsgerichte werkwijze in de jeugdzorg in Eindhoven.

10 januari 2011

NVMW - Sjef de Vries
Het gesprek over maatschappelijk werk
Gesprekleider Lies Schilder introduceert vervolgens Herman de Mönnink, auteur van de Gereedschapskist en Verlieskunde en Sjef de Vries, directeur opleider van het nascholingscentrum maatschappelijk werk voor een debat over maatschappelijk werk methodiek. Volgens De Mönnink blijkt uit het werk van vier maatschappelijk werkers dat met name bij psychosociale stress analyse (PSA) multi methodisch werken goed helpt. Ook het zogenoemde Almere onderzoek toont dit aan. Hij pleit ervoor dat opleidingen methoden in hun opleidingscurriculum opnemen. Studenten hebben overzicht nodig om diagnoses te kunnen stellen, meent De Mönnink.

Volgens Sjef de Vries is het multimethodisch werken een voorbeeld van het medisch model denken waarin het stramien diagnose- behandelingsmethode- specifieke interventies het effect van de hulpverlener zou bepalen. Vijftig jaar onderzoek in de jeugdzorg, de reclassering de psychotherapie en de verslavingszorg maakt duidelijk dat diagnoses een relatieve waarde hebben en de methoden slechts een zeer geringe bijdrage zijn aan het effect. Veel bepalender voor het effect zijn de actieve opstelling van de cliënt en de hulpverlener met zijn geloof in wat hij doet en hun werkrelatie. Het is een illusie te denken dat het de methode is die werkt; elke methode is zo goed als zijn uitvoerders zegt De Vries. Zo beveelt hij aan het eerste gesprek met een cliënt niet aan een intake te besteden maar aan goed contact maken en hoop geven.

Discussie

In de daaropvolgende interactieve discussie is de zaal verdeeld. Uit onderzoek van Fieneke Vogelpoel, docent aan de Hogeschool van Utrecht, blijkt dat succes inderdaad meer afhangt van de betrouwbaarheid en vakmanschap van de hulpverlener. Een docent aan de Hogeschool van Amsterdam zegt al jaren multi methodisch werken te onderwijzen, maar vertelt zijn studenten direct daarna: “Jij moet het doen.”

Als uit de zaal geluiden komen dat werkers slachtoffer worden van werkgevers zonder visie en harde aanbestedingspraktijken, zegt René Dabekausen, hoofd maatschappelijk werk bij Kempenhaege, gezamenlijke ambitie te hebben gemist. Maatschappelijk werkers empoweren de cliënt, maar blijven zelf werken vanuit een underdogpositie. ‘Laat je zien buiten je spreekkamer,’ ‘beveelt ze aan.

Meer informatie

De presentaties van Jan, Sjef en Herman zijn voor leden te downloaden in de bibliotheek op www.nvmw.nl achter de inlog.

3 december 2010

HBO Raad - Sjef de Vries
Lezing voor de sector Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs. Onderwerp is de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en de kwaliteit van de bachelor.

4 november 2010

Werken aan wat werkt in de hulpverlening - Sjef de Vries
Lezing voor de Najaarsconferentie Nederlandse Vereniging Maatschappelijk werk Nefrologie. Amersfoort

21 oktober 2010

Workshop Sterk in Maatschappelijk Werk - José Bijker
Hogeschool Groningen

15 oktober 2010

De werkrelatie in Empowerment - Sjef de Vries
Lezing in het kader van de Conferentie Empowerment Fontys Hogescholen Eindhoven.

1 oktober 2010

De rol van de Common Factors in het Social Work - Sjef de Vries
In het kader van Master Social Work; professionaliteit en beroepsontwikkeling, Hogeschool van Amsterdam, Studiedag 'Praktijk, ontwikkeling en onderzoek'.

10 juni 2010

In het Congrescentrum De Reehorst in Ede
Gerrit van de Vegte en José Bijker
Tijdens het symposium Pleegzorg ‘In- & Outside the Bubble’ georganiseerd door de MO groep Jeugdzorg, werden door het NMW de volgende presentaties verzorgd:
Gerrit van de Vegte - Kids’ Skills. Hier vindt u de presentatie.
José Bijker - Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie. Hier vindt u de lezing.

25 maart 2010

NVMW Gastcollege; Werken aan wat werkt - Sjef de Vries
In 2006 hield Sjef de Vries een aantal zeer drukbezochte gastcolleges voor het NVMW met als titel "Waarom zijn MW-ers zo effectief?". Daarin schetste hij wat vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek te vertellen heeft over wat er nu precies werkt in de hulpverlening. Die lezing en zijn boek Wat Werkt; de kern en kracht van het MW(SWP 2007) hebben veel discussie losgemaakt.

In Werken aan Wat Werkt ging Sjef de Vries een stap verder. Na een korte uitleg van de common factors stond hij bij elke factor uitgebreid stil om te bespreken wat hulpverleners kunnen doen, afgezien van welke methode ze hanteren om de werkzaamheid te vergroten. Veel nadruk zal komen te liggen op hoe hulpverleners tezamen met de cliënt het effect van hun werk per sessie kunnen evalueren. Daardoor blijft de cliënt zich bewust van de vraag "Krijg ik de hulp die mij helpt?" en de hulpverlener van de vraag "Geef ik de hulp die helpt? "

Het Gastcollege was druk bezocht (ongeveer 200 personen). De inhoud en de opzet werden door de toehoorders met een 4,6 (op de schaal van 1 tot 5) beoordeeld. Enkele reacties :

  • “Zeer inspirerend, zou hier graag met mijn hele team gezeten hebben”
  • “Weer veel hoop gekregen, een inspiratiebron”
  • “Heerlijk opbouwend, fijn om te horen dat wat je doet werkt en effectief is”

3 maart 2010

  • Congresdag Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven
  • Workshops Verdieping KOT (Sjef de Vries)
  • Workshops Multi probleemgezinnen (José Bijker)
  • Workshops Werken met jongeren (Gerrit van de Vegte), hier vindt u de presentatie.
  • Workshops KOT (Jo Janssen)

28 januari 2010

NVMW Symposium - Modern BedrijfsMaatschappelijk Werk
Sjef de Vries en Gerrit van de Vegte
De nieuwe mogelijkheden van Oplossingsgericht BMW

Sjef de Vries, een van de pioniers van het Oplossingsgericht werken in het MW heeft samen met Gerrit van de Vegte in deze, interactieve workshop laten zien en laten ervaren hoe vernieuwend de Oplossingsgerichte visie op hulpverlening en coaching is en welke verassende mogelijkheden dat voor BMW-ers geeft. Een uitdagende middag die de deelnemers op een nieuwe en inspirerende manier naar zijn/haar werk heeft laten kijken. Hier vindt u de presentatie.

26 januari 2010

Haga Ziekenhuis Den Haag - José Bijker
Workshop KOT

18 december 2009

EBP en Common Factors; hun rol in de professionalisering van Social Work
Sjef de Vries
In het kader van Master Social Work; professionaliteit en beroepsontwikkeling, Hogeschool van Amsterdam,
Studiedag 'Praktijk, ontwikkeling en onderzoek'.

25 november 2009

Empowerment: de drie belangrijkste interventies - Sjef de Vries
Lezing in het kader van de Conferentie Empowerment Fontys Hogescholen Eindhoven.

10 november 2009

PuurZuid Amsterdam - José Bijker
Workshop KOT

1 oktober 2009

Onderzoek naar effectiviteit van interventies - Sjef de Vries
Lezing in het kader van Masterclass, Grondslagen van het veranderkundig handelen in Social Work.
Landelijk Expertisecentrum Sociale interventies ( LESI)

14 november 2007

Jubileumcongres Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers
Sjef de Vries en anderen
Workshop: Kortdurend Oplossingsgerichte Therapie in de praktijk.

7 mei 2007

Oplossingsgericht werken een introductie - Sjef de Vries
Associatie Intensieve Thuisbehandeling (AIT)
Congres ‘Praktijk, ontwikkeling en onderzoek”

Mei 2007

Studiedag "Wat werkt in de hulpverlening?" - Jo Janssen en José Bijker
Stichting Zuwe. Utrecht

April 2007

Confertentie: Multiprobleemgezinnen: Wat Werkt? - Sjef de Vries en José Bijker
Windesheim, Zwolle
Lezing Sjef de Vries: Wat Werkt? of beter Wie werkt er?
Workshop Sjef de Vries: Oplossingsgericht Werken
Workshop José Bijker: Oplossingsgericht Werken en de zelfzorg van de hulpverlener

April 2007

Minisymposium Universiteit van Humanisatie - José Bijker en Sjef de Vries
Dialogische verbindingen in de sociale sector, Vakmanschap in het MW

Januari 2007

Wat werkt in het Medisch MW? - Jo Janssen
Regionaal Overleg Medisch Maatschappelijk Werk Zuid Nederland

15 juni 2006

Waarom zijn MW-ers zo effectief? - Sjef de Vries
Fries congres Algemeen Maatschappelijk Werk Leeuwarden.

2006

Jubileumcongres Schoolmaatschappelijk Werk - José Bijker
Oplossingsgerichte Methodiek in SMW

December 2006

Hogeschool Leiden - Sjef de Vries
"De veranderende rol van de hulpverlener"

2006

Waarom zijn MW-ers zo effectief? - Sjef de Vries
De kracht en kern van het Maatschappelijk Werk,
Sjef de Vries gaf een gastcollege voor het NVMW. Hij liet aan de hand van de meest recente onderzoeksgegevens zien dat het MW effectief is en waarom dat zo is. Met name het werken vanuit het Medisch model versus het Empowerment model werd belicht. Het was een zeer succesvolle bijeenkomst die veel erkenning en discussie opriep.

Herhaling
Aangezien slechts 110 van de 150 belangstellenden een plaats konden krijgen wordt het college herhaalt. Ook dit keer wordt een grote opkomst verwacht. (juni 2006)

Mei 2006

Studiedag "Nieuwe mogelijkheden" - Sjef de Vries
Associatie Intensieve Thuisbehandeling (AIT)
Lezing: :Wat maakt hulpverlening door MW-ers effectief"?"

13 april 2006

Netwerkdag Oplossingsgerichte Werkers (NOW) - Sjef de Vries
Op 13 april 2006 heeft Sjef de Vries een workshop gegeven over de training en implementatie van Oplossingsgericht Werken in het AMW. Hij heeft daarin het resultaat besproken van een evaluatie-vragenlijst, afgenomen 8 maanden na de initiële 4 daagse training. Daarin werd duidelijk wat MW-ers bruikbaar hebben gevonden van de Oplossingsgerichte Therapie in hun dagelijks werk.

Maart 2006

To teach is to learn twice - Sjef de Vries en Peter de Jong
Internationaal trainers conference Solution Focused Therapy
Op deze conferentie heeft Sjef de Vries tezamen met Peter de Jong (USA, co-auteur van het handboek ‘De kracht van oplossingen') een workshop gehouden met als titel: “TRAINING SOCIAL WORKERS; WHAT WORKS ?”
Beiden hebben laten zien hoe zij trainen en wat de trainees bruikbaar vinden.(maart 2006)

 

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert